CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2012-13 | 08/04/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (Erasmus Mundus) (2012) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única AN
Obligatòries
GEOLOGIA DEL QUATERNARI 12785102
INFORMÀTICA I ESTADÍSTICA APLICADES A L'ARQUEOLOGIA 12785101
MÈTODES D'EXCAVACIÓ I REGISTRE EN ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI 12785106
PALEOECOLOGIA HUMANA 12785107
PREHISTÒRIA D'ÀFRICA 12785105
PREHISTÒRIA D'ÀSIA I OCEANIA 12785103
PREHISTÒRIA D'EUROPA 12785104
Segon curs
Acta única AN
Obligatòries
ELABORACIÓ DE TESI DE MÀSTER 12785110
EPISTEMOLOGIA I TEORIA DEL CONEIXEMENT EN ARQUEOLOGIA 12785108
EVOLUCIÓ HUMANA 12785109
TREBALL DE FI DE MÀSTER 12785301
Assignatures sense curs definit
Acta única AN
Optatives
ANÀLISI MICROSCÒPICA EN ARQUEOLOGIA 12785214
ARQUEOLOGIA DE LA MENT I COGNICIÓ 12785209
ARQUEOLOGIA DEL COMPORTAMENT SIMBÒLIC 12785204
ARQUEOLOGIA ESPACIAL 12785207
ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL 12785210
ARQUEOLOGIA MOLECULAR 12785213
CARACTERITZACIÓ CRISTAL·LOGRÀFICA I QUÍMICA DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS 12785203
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ EN ARQUEOLOGIA PLISTOCÈNICA 12785216
ETNOARQUEOLOGIA 12785201
INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI I SOCIALITZACIÓ DE L'ARQUEOLOGIA 12785215
PALEONTOLOGIA DE MAMÍFERS: SISTEMÀTICA I EVOLUCIÓ 12785217
PREHISTÒRIA D'AMÈRICA 12785206
PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA 12785205
RESTITUCIÓ PALEOAMBIENTAL 12785202
SISTEMES DE DOCUMENTACIÓ GRÀFICA EN ARQUEOLOGIA PLISTOCÈNICA 12785208
TECNOLOGIA LÍTICA 12785211
ZOOARQUEOLOGIA I TAFONOMIA 12785212