CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2012-13 | 27/11/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Patrimoni Artístic i Cooperació Cultural (2012) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única AN
Obligatòries
ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DE L'ART EN RELACIÓ AL TERRITORI 12775101
CATALOGACIÓ I CLASSIFICACIÓ DEL PATRIMONI 12775104
FACTORS CULTURALS DE LES POBLACIONS DE L'ARC MEDITERRANI I D'AMÈRICA LLATINA 12775108
LES TIC APLICADES A LA CONSERVACIÓ I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI 12775106
METODOLOGIA PER L'ELABORACIÓ D'UN PROJECTE D'INVESTIGACIÓ I D'UN PROJECTE TÈCNIC 12775105
NOUS CONCEPTES I USOS DEL PATRIMONI 12775103
PRECEDENTS, ESCOLES I TEORIES DE LA CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ 12775102
RÈGIM JURÍDIC DEL PATRIMONI 12775107
PRÀCTIQUES EXTERNES 12775401
TREBALL FINAL DE MÀSTER 12775301
Assignatures sense curs definit
Acta única AN
Optatives
CARACTERITZACIÓ DELS MATERIALS, TÈCNIQUES I LES SEVES DEGRADACIONS 12775207
CONSERVACIÓ PREVENTIVA 12775209
ELS CRITERIS D'INTERVENCIÓ EN EL S. XXI. REVISIÓ DE CONCEPTES 12775206
INTERVENCIÓ CONSERVATIVA DELS BENS CULTURALS 12775210
TÈCNIQUES CIENTÍFIQUES D'EXAMEN 12775208