CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2019-20 | 18/06/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Comunicació Estratègica en la Societat del Risc (2012) Continuar per seleccionar més assignatures

Primer curs
Anual
TREBALL DE FI DE MÀSTER 12765301
Convocatòries JU - S
Obligatòries
CAMPANYES DE COMUNICACIÓ I AVALUACIÓ DE RESULTATS 12765107
COMUNICACIÓ EN SITUACIONS DE CRISI 12765109
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA D'IDENTITAT I COMUNICACIÓ 12765106
GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ EN LÍNIA 12765108
HABILITATS DE COMUNICACIÓ 12765110
Acta única 1Q
Obligatòries
ANÀLISI DE DISCURSOS PERSUASIUS 12765104
COMUNICACIÓ A LA SOCIETAT DEL RISC 12765101
INVESTIGACIÓ DE TEXTS MEDIÀTICS 12765105
MÈTODES QUALITATIUS D'INVESTIGACIÓ EN COMUNICACIÓ 12765102
MÈTODES QUANTITATIUS D'INVESTIGACIÓ EN COMUNICACIÓ 12765103
ÚLTIMES TENDÈNCIES EN COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA 12765111
Assignatures sense curs definit
Convocatòries JU - S
Optatives
COMUNICACIÓ EN LES ORGANITZACIONS POLÍTIQUES 12765216
COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA DE LES MARQUES TERRITORI 12765211
PROJECTES DE RECERCA I DIVULGACIÓ DE RESULTATS 12765208
Acta única 1Q
Optatives
COMUNICACIÓ CORPORATIVA I EN LES PIMES 12765215
COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL 12765217
Acta única 2Q
Optatives
DISSENY D' EXPERIÈNCIES 12765218