CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2015-16 | 07/07/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Comunicació Estratègica en la Societat del Risc (2012) Continuar per seleccionar més assignatures

Primer curs
Acta única 1Q
Obligatòries
ANÀLISI DE DISCURSOS PERSUASIUS 12765104
COMUNICACIÓ A LA SOCIETAT DEL RISC 12765101
INVESTIGACIÓ DE TEXTS MEDIÀTICS 12765105
MÈTODES QUALITATIUS D'INVESTIGACIÓ EN COMUNICACIÓ 12765102
MÈTODES QUANTITATIUS D'INVESTIGACIÓ EN COMUNICACIÓ 12765103
ÚLTIMES TENDÈNCIES EN COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA 12765111
Acta única 2Q
Obligatòries
CAMPANYES DE COMUNICACIÓ I AVALUACIÓ DE RESULTATS 12765107
COMUNICACIÓ EN SITUACIONS DE CRISI 12765109
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA D'IDENTITAT I COMUNICACIÓ 12765106
GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ EN LÍNIA 12765108
HABILITATS DE COMUNICACIÓ 12765110
Acta única AN
TREBALL DE FI DE MÀSTER 12765301
Assignatures sense curs definit
Acta única 1Q
Optatives
COMUNICACIÓ A LES PIMES 12765204
COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA DE LES MARQUES TERRITORI 12765211
Acta única 2Q
Optatives
COMUNICACIÓ DE RISC 12765203
COMUNICACIÓ INTERNA I COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL 12765214