CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2012-13 | 26/05/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Música com a Art Interdisciplinària (2010) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única AN
Obligatòries
MOTIUS MUSICALS EN LES ARTS PLÀSTIQUES 12745102
MÚSICA I PLURIDISCIPLINARIETAT 12745101
PERIODISME I CRÍTICA MUSICAL 12745103
PRACTICUM 12745104
TREBALL DE FI DE MÀSTER 12745301
TREBALL DE FI DE MÀSTER 12745302