CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2010-11 | 01/04/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Traducció i Estudis Interculturals (2010) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única AN
Obligatòries
ANÀLISI FUNCIONALISTA DE LES TRADUCCIONS 12735105
ANÀLISI SOCIOCULTURAL DE LA TRANSFERÈNCIA ENTRE GRUPS SOCIALS 12735106
INVESTIGACIÓ SOBRE LA FORMACIÓ DE TRADUCTORS 12735107
INVESTIGACIÓ SOBRE LA INTERPRETACIÓ 12735109
INVESTIGACIÓ SOBRE PROCESSOS DE TRADUCCIÓ I NOVES TECNOLOGIES 12735108
NORMES DE L'ANGLÈS ACADÈMIC 12735101
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA 12735110
PRINCIPIS DE LA INVESTIGACIÓ EMPÍRICA EN ESTUDIS DE LA TRADUCCIÓ 12735103
TEORIES CONTEMPORÀNIES DE LA TRADUCCIÓ 12735104
TEXTOS INTRODUCTORIS SOBRE ELS ESTUDIS DE LA TRADUCCIÓ 12735102
TREBALL DE FI DE MÀSTER 12735301