CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2014-15 | 18/06/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Ciències Socials del Desenvolupam:Cultures i Desenvolupam. a Àfrica (2010) Continuar per seleccionar crdits lliures

Segon curs
Acta nica AN
Obligatries
DRET I RELACIONS INTERNACIONALS 12715109
EDUCACI 12715106
ELABORACI I GESTI DE PROJECTES 12715113
PRCTIQUES EXTERNES 12715114
PRESENT I FUTUR DE LES ECONOMIES LOCALS 12715111
TREBALL DE FI DE MSTER 12715301