CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2010-11 | 08/04/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Migracions i Mediació Social (2010) Continuar per seleccionar més assignatures

Primer curs
Acta única AN
Obligatòries
ECONOMIA DE LES MIGRACIONS 12675102
HISTÒRIA DE LES MIGRACIONS 12675101
MARC JURÍDIC DE LES MIGRACIONS 12675103
MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 12675111
MIGRACIONS I CREACIÓ D'ESPAIS MULTICULTURALS 12675105
MOBILITAT GEOGRÀFICA I MIGRACIONS 12675106
POLÍTIQUES SOCIALS I ESTRUCTURES D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 12675104
PRÀCTIQUES: ESTUDI DE CASOS 12675110
TÈCNIQUES QUALITATIVES 12675108
TÈCNIQUES QUANTITATIVES 12675107
TEORIA DEL CONFLICTE 12675109
Segon curs
Acta única AN
Obligatòries
SEMINARI DE DISSENYS DE RECERCA 12675113
SEMINARI DE RECERCA 12675115
SEMINARI D'INTERVENCIÓ I BONES PRÀCTIQUES 12675112
SEMINARI D'ORIENTACIÓ I SEGUIMENT 12675114
TREBALL DE FI DE MÀSTER 12675301
Assignatures sense curs definit
Acta única AN
Optatives
ABORDATGE COMUNITARI DE LES MIGRACIONS 12675213
DRETS HUMANS, CIUTADANIA EUROPEA I IMMIGRACIÓ 12675206
DRETS I DEURES DELS IMMIGRANTS A ESPANYA 12675207
ECONOMIA POLÍTICA DEL TRANSNACIONALISME 12675210
EL RÈGIM SOCIO-LABORAL DEL TREBALLADOR ESTRANGER 12675216
ELS INTERVENTORS SOCIALS: REFORMULACIONS DELS MODELS D'ACTUACIÓ 12675214
ESPAIS RURALS I IMMIGRACIÓ 12675212
ESTRANGERIA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 12675215
FAMÍLIA I XARXA SOCIAL EN ELS FLUXOS MIGRATORIS 12675209
HÀBITAT URBÀ I IMMIGRACIÓ 12675218
LA COMUNICACIÓ INTERCULTURAL 12675201
NEGOCIACIÓ I DISSENY DE PROJECTES DE PROXIMITAT 12675204
PERSONA I FAMÍLIA: RÈGIM JURÍDIC PRIVAT EN CONTEXTOS MIGRATORIS 12675220