CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2016-17 | 26/07/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Acta nica AN
Obligatries
GEOLOGIA DEL QUATERNARI 12645102
INFORMTICA I ESTADSTICA APLICADES A L'ARQUEOLOGIA 12645101
MTODES D'EXCAVACI I REGISTRE EN ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI 12645106
PALEOECOLOGIA HUMANA 12645107
PREHISTRIA D'FRICA 12645105
PREHISTRIA D'SIA I OCEANIA 12645103
PREHISTRIA D'EUROPA 12645104
Segon curs
Acta nica AN
Obligatries
ELABORACI DE TESI DE MSTER 12645110
EPISTEMOLOGIA I TEORIA DEL CONEIXEMENT EN ARQUEOLOGIA 12645108
EVOLUCI HUMANA 12645109
TREBALL DE FI DE MSTER 12645301
Assignatures sense curs definit
Acta nica AN
Optatives
ANLISI MICROSCPICA EN ARQUEOLOGIA 12645214
ARQUEOLOGIA DE LA MENT I COGNICI 12645209
ARQUEOLOGIA DEL COMPORTAMENT SIMBLIC 12645204
ARQUEOLOGIA ESPACIAL 12645207
ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL 12645210
CARACTERITZACI CRISTALLOGRFICA I QUMICA DE MATERIALS ARQUEOLGICS 12645203
CONSERVACI I RESTAURACI EN ARQUEOLOGIA PLISTOCNICA 12645216
ETNOARQUEOLOGIA 12645201
PALEONTOLOGIA DE MAMFERS: SISTEMTICA I EVOLUCI 12645217
PREHISTRIA D'AMRICA 12645206
PREHISTRIA DE LA PENNSULA IBRICA 12645205
RESTITUCI PALEOAMBIENTAL 12645202
SISTEMES DE DOCUMENTACI GRFICA EN ARQUEOLOGIA PLISTOCNICA 12645208
TECNOLOGIA LTICA 12645211
ZOOARQUEOLOGIA I TAFONOMIA 12645212