CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2010-11 | 11/08/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2010) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única AN
Obligatòries
GEOLOGIA DEL QUATERNARI 12645102
INFORMÀTICA I ESTADÍSTICA APLICADES A L'ARQUEOLOGIA 12645101
MÈTODES D'EXCAVACIÓ I REGISTRE EN ARQUEOLOGIA DEL QUATERNARI 12645106
PALEOECOLOGIA HUMANA 12645107
PREHISTÒRIA D'ÀFRICA 12645105
PREHISTÒRIA D'ÀSIA I OCEANIA 12645103
PREHISTÒRIA D'EUROPA 12645104
Segon curs
Acta única AN
Obligatòries
ELABORACIÓ DE TESI DE MÀSTER 12645110
EPISTEMOLOGIA I TEORIA DEL CONEIXEMENT EN ARQUEOLOGIA 12645108
EVOLUCIÓ HUMANA 12645109
TREBALL DE FI DE MÀSTER 12645301
Assignatures sense curs definit
Acta única AN
Optatives
ANÀLISI MICROSCÒPICA EN ARQUEOLOGIA 12645214
ARQUEOLOGIA DE LA MENT I COGNICIÓ 12645209
ARQUEOLOGIA DEL COMPORTAMENT SIMBÒLIC 12645204
ARQUEOLOGIA ESPACIAL 12645207
ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL 12645210
ARQUEOLOGIA MOLECULAR 12645213
CARACTERITZACIÓ CRISTAL·LOGRÀFICA I QUÍMICA DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS 12645203
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ EN ARQUEOLOGIA PLISTOCÈNICA 12645216
ETNOARQUEOLOGIA 12645201
INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI I SOCIALITZACIÓ DE L'ARQUEOLOGIA 12645215
PALEONTOLOGIA DE MAMÍFERS: SISTEMÀTICA I EVOLUCIÓ 12645217
PREHISTÒRIA D'AMÈRICA 12645206
PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA 12645205
RESTITUCIÓ PALEOAMBIENTAL 12645202
SISTEMES DE DOCUMENTACIÓ GRÀFICA EN ARQUEOLOGIA PLISTOCÈNICA 12645208
TECNOLOGIA LÍTICA 12645211
ZOOARQUEOLOGIA I TAFONOMIA 12645212