CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2009-10 | 27/07/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Avaluaci�� i Mesura de la Conducta (2007) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Acta nica AN
Obligatries
AVALUACI EN L'MBIT DE LES ORGANITZACIONS 115192106
AVALUACI PSICOLGICA EN MBITS DEL DESENVOLUPAMENT HUM 115192105
DISSENYS EN INVESTIGACI APLICADA I EXPERIMENTAL 115192101
ELABORACI I ADAPTACI DE TESTS EN PSICOLOGIA CLNICA I DE LA SALUT 115192102
MESURA DELS PROCESSOS PSICOLGICS I AVALUACI NEUROPSICOLGICA 115192103
TREBALL DE FI DE MSTER 115192107
VALORACI FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIS CENTRAL 115192104
Assignatures sense curs definit
Acta nica AN
Optatives
AVENOS EN LA MESURA DEL COMPORTAMENT HUM DINS DE L'ORGANITZACI I DELS GRUPS 115192211
AVENOS EN L'AVALUACI PSICOLGICA EN L'MBIT DE LA SALUT 115192214
LES ENTREVISTES ESTRUCTURADES EN RECERCA CLNICA I EPIDEMIOLGICA 115192213
MANIPULACI D'ANIMALS D'EXPERIMENTACI 115192221
ORIENTACI PROFESSIONAL I CIUTADANIA 115192217
TCNIQUES ELECTROFISIOLGIQUES I DE NEUROIMATGE EN L'AVALUACI I L'ESTUDI EXPERIMENTAL DELS PROCESSO 115192205