CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2012-13 | 27/10/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Formaci�� de Professionals de la Formaci�� (2010) Continuar per seleccionar ms assignatures

Primer curs
Acta nica AN
Obligatries
ASSESSORAMENT I 11635104
AVALUACI PER A LA MILLORA DE LA FORMACI I 11635102
CONTEXTUALITZACI I PROFESSIONALITZACI I 11635101
GESTI DE LA FORMACI I 11635103
INNOVACI I 11635105
INVESTIGACI SOBRE LES PRCTIQUES PROFESSIONALS DELS FORMADORS I 11635106
SEMINARI D'ORIENTACI I D'INTEGRACI 11635107
Segon curs
Acta nica AN
TREBALL DE FI DE MSTER 11635301
Assignatures sense curs definit
Acta nica AN
Optatives
ASSESSORAMENT II 11635204
INNOVACI II 11635205
RECERCA SOBRE LA PRCTICA PROFESSIONAL DELS FORMADORS II 11635206