CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2011-12 | 27/10/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Formaci�� de Professionals de la Formaci�� (2010) Continuar per seleccionar ms assignatures

Primer curs
Acta nica AN
Obligatries
ASSESSORAMENT I 11635104
AVALUACI PER A LA MILLORA DE LA FORMACI I 11635102
CONTEXTUALITZACI I PROFESSIONALITZACI I 11635101
GESTI DE LA FORMACI I 11635103
INNOVACI I 11635105
INVESTIGACI SOBRE LES PRCTIQUES PROFESSIONALS DELS FORMADORS I 11635106
SEMINARI D'ORIENTACI I D'INTEGRACI 11635107
Segon curs
Acta nica AN
TREBALL DE FI DE MSTER 11635301
Assignatures sense curs definit
Acta nica AN
Optatives
ASSESSORAMENT II 11635204
AVALUACI PER A LA MILLORA DE LA FORMACI II 11635202
CONTEXTUALITZACI I PROFESSIONALITZACI II 11635201
GESTI DE LA FORMACI II 11635203
INNOVACI II 11635205
RECERCA SOBRE LA PRCTICA PROFESSIONAL DELS FORMADORS II 11635206