CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2012-13 | 19/05/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Formació del Professorat d´ESO, Batx., FP i Ensenyaments d´Idiomes (2009) Continuar per seleccionar crčdits lliures

Primer curs
Acta única AN
Obligatňries
APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT 11605101
APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LA BIOLOGIA I LA GEOLOGIA 11605117
APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LA FÍSICA I QUÍMICA 11605111
APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LA TECNOLOGIA 11605120
APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 11605158
APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE L'ECONOMIA I ECONOMIA DE L'EMPRESA 11605130
AVALUACIÓ I DIFICULTATS D'APRENENTATGE 11605112
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ DISCIPLINŔRIA EN ADMINISTRACIÓ 11605157
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ DISCIPLINŔRIA EN BIOLOGIA 11605115
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ DISCIPLINŔRIA EN ECONOMIA 11605128
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ DISCIPLINŔRIA EN ECONOMIA DE L'EMPRESA 11605129
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ DISCIPLINŔRIA EN FÍSICA 11605109
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ DISCIPLINŔRIA EN GEOLOGIA 11605116
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ DISCIPLINŔRIA EN QUÍMICA 11605110
CURRÍCULUM PER LA SECUNDŔRIA D'ECONOMIA: VALOR CULTURAL I FORMATIU 11605127
INNOVACIÓ DOCENT I INICIACIÓ A LA RECERCA EDUCATIVA 11605113
LA BIOLOGIA I LA GEOLOGIA A SECUNDŔRIA I EL SEU CONTEXT 11605114
LA DOCČNCIA DE TECNOLOGIA EN EL CONTEXT SOCIAL 11605119
LA FÍSICA I LA QUÍMICA A SECUNDŔRIA I EL SEU CONTEXT 11605108
LA TECNOLOGIA EN SECUNDŔRIA 11605118
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA 11605103
PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS 11605102
SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ 11605104
TREBALL DE FI DE MŔSTER 11605107