CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2010-11 | 05/04/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Avaluació i Mesura de la Conducta (2007) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única AN
Obligatòries
AVALUACIÓ EN L'ÀMBIT DE LES ORGANITZACIONS 115192106
AVALUACIÓ PSICOLÒGICA EN ÀMBITS DEL DESENVOLUPAMENT HUMÀ 115192105
DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA I EXPERIMENTAL 115192101
ELABORACIÓ I ADAPTACIÓ DE TESTS EN PSICOLOGIA CLÍNICA I DE LA SALUT 115192102
MESURA DELS PROCESSOS PSICOLÒGICS I AVALUACIÓ NEUROPSICOLÒGICA 115192103
TREBALL DE FI DE MÀSTER 115192107
VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL 115192104
Assignatures sense curs definit
Acta única AN
Optatives
AVENÇOS EN LA MESURA DEL COMPORTAMENT HUMÀ DINS DE L'ORGANITZACIÓ I DELS GRUPS 115192211
AVENÇOS EN L'AVALUACIÓ PSICOLÒGICA EN L'ÀMBIT DE LA SALUT 115192214
CONTINGUT I INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ DE L'ACCIÓ TUTORIAL 115192218
LES ENTREVISTES ESTRUCTURADES EN RECERCA CLÍNICA I EPIDEMIOLÒGICA 115192213
MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ 115192221
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA 115192217
TÈCNIQUES ELECTROFISIOLÒGIQUES I DE NEUROIMATGE EN L'AVALUACIÓ I L'ESTUDI EXPERIMENTAL DELS PROCESSO 115192205