CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2010-11 | 30/03/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Formació de Professionals de la Formació (2010) Continuar per seleccionar més assignatures

Primer curs
Acta única AN
Obligatòries
ASSESSORAMENT I 11635104
AVALUACIÓ PER A LA MILLORA DE LA FORMACIÓ I 11635102
CONTEXTUALITZACIÓ I PROFESSIONALITZACIÓ I 11635101
GESTIÓ DE LA FORMACIÓ I 11635103
INNOVACIÓ I 11635105
INVESTIGACIÓ SOBRE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS DELS FORMADORS I 11635106
SEMINARI D'ORIENTACIÓ I D'INTEGRACIÓ 11635107
Segon curs
Acta única AN
TREBALL DE FI DE MÀSTER 11635301
Assignatures sense curs definit
Acta única AN
Optatives
ASSESSORAMENT II 11635204
AVALUACIÓ PER A LA MILLORA DE LA FORMACIÓ II 11635202
CONTEXTUALITZACIÓ I PROFESSIONALITZACIÓ II 11635201
GESTIÓ DE LA FORMACIÓ II 11635203
INNOVACIÓ II 11635205
RECERCA SOBRE LA PRÀCTICA PROFESSIONAL DELS FORMADORS II 11635206