CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2019-20 | 25/01/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Innovació en la Intervenció Social i Educativa (2018) Continuar per seleccionar més assignatures

Primer curs
Segon quadrimestre
TREBALL DE FI MÀSTER 15685301
Convocatòries J - JU -S
Obligatòries
INVESTIGACIÓ I IMPACTE SOCIAL 15685106
Convocatòries J - S
PRÀCTIQUES EXTERNES 15685401
Acta única 1Q
Obligatòries
MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA 15685101
METODOLOGIES DE SUPORT PER A ORGANITZACIONS INNOVADORES 15685103
METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI 15685102
POLÍTIQUES SOCIALS I MODELS INNOVADORS D'INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DE CANVI 15685104
PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS 15685105
Assignatures sense curs definit
Convocatòries J - JU -S
Optatives
FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP 15685203
L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL 15685202
POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL 15685204
TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT 15685205