CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2012-13 | 18/06/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Dret de l'Empresa i de la Contractació (2012) Continuar per seleccionar més assignatures

Primer curs
Acta única AN
Obligatòries
CONTRACTACIÓ IMMOBILIÀRIA 15655106
CONTRACTACIÓ LABORAL NACIONAL I INTERNACIONAL 15655104
CONTRACTACIÓ MERCANTIL 15655107
DRET CONCURSAL 15655103
DRET DE SOCIETATS 15655101
FISCALITAT DE LA CONTRACTACIÓ 15655108
FISCALITAT DE L'EMPRESA 15655102
LA PROVA EN LA LITIGACIÓ EMPRESARIAL I DELS NEGOCIS 15655110
LITIGACIÓ EN ELS NEGOCIS INTERNACIONALS 15655111
NOVES PERSPECTIVES DEL DRET CONTRACTUAL 15655105
RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES I ARBITRATGE 15655109
Optatives
APORTACIONS METODOLÒGIQUES DEL PENSAMENT JURÍDIC 15655201
PRÀCTIQUES EXTERNES 15655501
TREBALL DE FI DE MÀSTER 15655301