CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2014-15 | 12/04/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Estudis Avançats en Administració i Dret públic (2011) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única AN
Obligatòries
ANÀLISI HISTÒRICA I JURÍDICA DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 15645102
CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC I GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS 15645107
DRET FINANCER 15645111
ECONOMIA PÚBLICA 15645110
INSTITUCIONS I POLÍTIQUES DE LA UNIÓ EUROPEA 15645106
INTEGRITAT PÚBLICA I BONA PRAXIS ADMINISTRATIVA 15645113
METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA 15645114
ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT ADMINISTRATIVES 15645105
ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS POLÍTIQUES DE L'ESTAT I DE CATALUNYA 15645103
POLÍTIQUES PÚBLIQUES I: ELABORACIÓ I IMPLEMENTACIÓ 15645104
POLÍTIQUES PÚBLIQUES II: ANÀLISI I AVALUACIÓ 15645109
PRÀCTIQUES EXTERNES 15645115
RÈGIM JURÍDIC DEL PERSONAL AL SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 15645108
SOCIOLOGIA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 15645112
TEORIA DE L'ESTAT I PENSAMENT JURÍDIC 15645101
Optatives
TREBALL DE FI DE MÀSTER 15645301
Assignatures sense curs definit
Acta única AN
Optatives
DRET AMBIENTAL ADMINISTRATIU 15645214
DRET I GESTIÓ URBANÍSTICA 15645203
LITIGACIÓ AVANÇADA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA I RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE CONFLICTES 15645212