CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2014-15 | 27/02/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Dret de l'Empresa i la Contractació (2009) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única AN
Obligatòries
DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL 15605108
Segon curs
Acta única AN
Obligatòries
DRET CONCURSAL 15605117
DRET DE SOCIETATS 15605116
DRET PATRIMONIAL CATALÀ 15605111
DRET PATRIMONIAL EUROPEU 15605115
INCIDÈNCIA DELS TRIBUTS EN L'ACTIVITAT EMPRESARIAL 15605112
LA FISCALITAT INTERNACIONAL 15605118
LA PROVA CIVIL 15605113
LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA II 15605114
TREBALL DE FI DE MÀSTER 15605120
TREBALL DE FI DE MÀSTER 15605119
Assignatures sense curs definit
Acta única AN
Optatives
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA 15605213