CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2010-11 | 25/01/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Dret de l'Empresa i la Contractació (2009) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Obligatòries
DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME 15605101
LA PLANIFICACIÓ TRIBUTÀRIA DE L'EMPRESA 15605102
LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA 15605103
LES GARANTIES DEL CRÈDIT 15605104
Segon quadrimestre
Obligatòries
CONTRACTACIÓ MERCANTIL 15605106
DRET DE DANYS 15605107
DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL 15605108
DRET DEL MERCAT DE VALORS 15605109
LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA I 15605110
L'ARBITRATGE DEL DRET PRIVAT 15605105
Segon curs
Acta única AN
Obligatòries
DRET CONCURSAL 15605117
DRET DE SOCIETATS 15605116
DRET PATRIMONIAL CATALÀ 15605111
DRET PATRIMONIAL EUROPEU 15605115
INCIDÈNCIA DELS TRIBUTS EN L'ACTIVITAT EMPRESARIAL 15605112
LA FISCALITAT INTERNACIONAL 15605118
LA PROVA CIVIL 15605113
LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA II 15605114
TREBALL DE FI DE MÀSTER 15605119
TREBALL DE FI DE MÀSTER 15605120
Assignatures sense curs definit
Acta única AN
Optatives
DRET DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL 15605210
DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL 15605206
INCIDÈNCIA DE LES NOVES TECNOLOGIES EN EL DRET DE L'EMPRESA 15605204
LA CONTRACTACIÓ LABORAL 15605205
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA 15605213
PENSAMENT JURÍDIC 15605202
PLANIFICACIÓ DE PROJECTES EN L'ÀMBIT JURÍDIC EMPRESARIAL 15605203
RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS 15605211
TÈCNIQUES DE RECERCA EN L'ÀMBIT DEL DRET PRIVAT 15605201