CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2018-19 | 17/05/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Innovació en Enoturisme (Erasmus Mundus) (2016) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única 1Q
Obligatòries
MÀRQUETING DEL TURISME I EL VI 19635101
OCI I ENOTURISME 19635102
PATRIMONI DEL VI I TURISME I 19635103
PRODUCCIÓ DE VINS ESCUMOSOS 19635104
Acta única 2Q
Obligatòries
DENOMINACIONS D'ORIGEN DEL VI, MARIDATGE I SERVEI, DEGUSTACIÓ 19635105
GESTIÓ D'EMPRESES D'ENOTURISME I EMPRENEDORIA 19635106
LES TIC I EL TURISME DEL VI, ENOTURISME 2.0 19635107
PATRIMONI DEL VI I TURISME II 19635108
PRODUCCIÓ DE VINS DOLÇOS I DE CRIANÇA 19635109
Segon curs
Acta única 1Q
Obligatòries
MÀRQUETING I ENOTURISME A L'ÈPOCA DE NADAL 19635110
PATRIMONI DEL VI I TURISME III 19635111
PRODUCCIÓ DE VINS FORTIFICATS 19635112
PRÀCTIQUES EXTERNES 19635401
Acta única 2Q
TREBALL DE FI DE MÀSTER 19635301
TREBALL DE FI DE MÀSTER 19635302
Assignatures sense curs definit
Acta única 1Q
Optatives
ADAPTACIÓ A LA GEOGRAFIA I L'ECONOMIA 19635201
ADAPTACIÓ A L'ENOLOGIA 19635202