CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari genèric | 2015-16 | 19/06/2024
Ets a: Assignatures
ERROR
 
S'ha produït un error
 
Detalls:
 
Tipus d'error: paquets.ErrorConnectantBBDDException: Error connectant a la Base de Dades. Posi's en contacte amb el SAU.
Classe: paquets.utilitats
Mètode: executaSelect
 
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Begudes Fermentades (2014) Continuar per seleccionar crdits lliures

ERROR
 
S'ha produït un error
 
Detalls:
 
Tipus d'error: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 1 >= 0
Classe: java.util.Vector
Mètode: elementAt
 
MISSATGE
 
Camp no trobat
 
ERROR
 
S'ha produït un error
 
Detalls:
 
Tipus d'error: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 1 >= 0
Classe: java.util.Vector
Mètode: elementAt
 
MISSATGE
 
Camp no trobat
 
ERROR
 
S'ha produït un error
 
Detalls:
 
Tipus d'error: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 1 >= 0
Classe: java.util.Vector
Mètode: elementAt
 
MISSATGE
 
Camp no trobat
 
ERROR
 
S'ha produït un error
 
Detalls:
 
Tipus d'error: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 1 >= 0
Classe: java.util.Vector
Mètode: elementAt
 
MISSATGE
 
Camp no trobat
 
ERROR
 
S'ha produït un error
 
Detalls:
 
Tipus d'error: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 1 >= 0
Classe: java.util.Vector
Mètode: elementAt
 
MISSATGE
 
Camp no trobat
 
null
ERROR
 
S'ha produït un error
 
Detalls:
 
Tipus d'error: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 1 >= 0
Classe: java.util.Vector
Mètode: elementAt
 
MISSATGE
 
Camp no trobat
 
null
ERROR
 
S'ha produït un error
 
Detalls:
 
Tipus d'error: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 1 >= 0
Classe: java.util.Vector
Mètode: elementAt
 
MISSATGE
 
Camp no trobat
 
ERROR
 
S'ha produït un error
 
Detalls:
 
Tipus d'error: java.lang.NullPointerException
Classe: org.apache.jsp.jsp.horaris.selAssignaturesQ_jsp
Mètode: _jspService