CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2019-20 | 08/04/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Emprenedoria i Innovació (2014) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Anual
TREBALL DE FI DE MÀSTER 16655301
Acta única 1Q
Obligatòries
COMPETÈNCIES EMPRENEDORES 16655102
DIAGNÒSTIC ESTRATÈGIC I GESTIÓ EMPRENEDORA 16655103
ECONOMIA DE LA INNOVACIÓ I SISTEMES D'INNOVACIÓ 16655106
EL FINANÇAMENT PER A NOVES EMPRESES INNOVADORES 16655105
ESTRATÈGIA I MÀRQUETING PER A L'EMPRENEDOR 16655101
GESTIÓ DE PROJECTES D'R+D+I 16655107
GESTIÓ FINANCERA DEL PROJECTE EMPRENEDOR 16655104
VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA 16655108
Acta única 2Q
Obligatòries
LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA 16655109
POLÍTIQUES D'R+D+I 16655110
Assignatures sense curs definit
Acta única 2Q
Optatives
EXPERIÈNCIES EN CENTRES TECNOLÒGICS 16655210
EXPERIÈNCIES EN VIVERS D'EMPRESA 16655211
INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 16655206
PRÀCTIQUES 16655501
RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 16655209
Acta única AN
Optatives
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 16655212
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 16655213
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III 16655214