CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2015-16 | 30/03/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Gestió d'Empreses (2013) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única AN
Obligatòries
ANÀLISI DE CONJUNTURA 16645109
ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ COMPTABLE 16645110
FONAMENTS D'ECONOMIA 16645107
MÀRQUETING I 16645103
Segon curs
Convocatòria única AN sense addicional
TREBALL DE FI DE MÀSTER 16645301
Acta única 1Q
Obligatòries
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 16645117
FINANCES CORPORATIVES II 16645114
GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ 16645119
GESTIÓ DE PERSONES 16645116
MÀRQUETING II 16645118
SIMULACIÓ EMPRESARIAL 16645122
Acta única 2Q
Obligatòries
EMPRENEDORIA 16645120
RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 16645121
Acta única AN
Obligatòries
ECONOMIA INTERNACIONAL 16645115
Assignatures sense curs definit
Convocatòria única AN sense addicional
Optatives
PRÀCTIQUES 16645501
Acta única 1Q
Optatives
POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE SUPORT A L'EMPRESA 16645208
Acta única 2Q
Optatives
GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ 16645205
GESTIÓ ESTRATÈGICA DE PIMES 16645203
HABILITATS DIRECTIVES 16645204