CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2014-15 | 30/03/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Direcció Estratègica de l'Empresa (2010) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única AN
Obligatòries
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA 16615101
ESTRATÈGIES DEL FACTOR HUMÀ 16615104
TREBALL DE FI DE MÀSTER 16615301
TREBALL DE FI DE MÀSTER 16615302
Assignatures sense curs definit
Acta única AN
Optatives
DIRECCIÓ D'OPERACIONS, INNOVACIÓ I PROJECTES 16615201