CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2017-18 | 29/03/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Patrimonio Artístico y Cooperación Cultural (2012) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única 2Q
TREBALL FINAL DE MÀSTER 12775301
Assignatures sense curs definit
Acta única 2Q
Optatives
CONSERVACIÓ PREVENTIVA 12775209
INTERVENCIÓ CONSERVATIVA DELS BENS CULTURALS 12775210