CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2012-13 | 30/03/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Comunicación Estratégica en la sociedad del riesgo (2012) Continuar per seleccionar més assignatures

Primer curs
Acta única AN
Obligatòries
ANÀLISI DE DISCURSOS PERSUASIUS 12765104
CAMPANYES DE COMUNICACIÓ I AVALUACIÓ DE RESULTATS 12765107
COMUNICACIÓ A LA SOCIETAT DEL RISC 12765101
COMUNICACIÓ EN SITUACIONS DE CRISI 12765109
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA D'IDENTITAT I COMUNICACIÓ 12765106
GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ EN LÍNIA 12765108
HABILITATS DE COMUNICACIÓ 12765110
INVESTIGACIÓ DE TEXTS MEDIÀTICS 12765105
MÈTODES QUALITATIUS D'INVESTIGACIÓ EN COMUNICACIÓ 12765102
MÈTODES QUANTITATIUS D'INVESTIGACIÓ EN COMUNICACIÓ 12765103
ÚLTIMES TENDÈNCIES EN COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA 12765111
TREBALL DE FI DE MÀSTER 12765301
Assignatures sense curs definit
Acta única AN
Optatives
COMUNICACIÓ A LES PIMES 12765204
COMUNICACIÓ DE RISC 12765203
COMUNICACIÓ I PERSPECTIVA DE GÈNERE 12765205
CULTURES CINEMATOGRÀFIQUES EN INTERNET 12765207
LA CONSTRUCCIÓ DE MARCA DE LES DESTINACIONS A INTERNET 12765210
PROJECTES DE RECERCA I DIVULGACIÓ DE RESULTATS 12765208
TENDÈNCIES CLAU EN LA COMUNICACIÓ EN LÍNIA 12765209