CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2015-16 | 05/04/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Relaciones Euromediterráneas (2011) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Segon curs
Acta única AN
Obligatòries
ANTROPOLOGIA POLÍTICA DEL MÓN ÀRAB 12755144
CIVILITZACIONS I ORIENT MITJÀ 12755146
ELS SISTEMES POLÍTICS ÀRABS 12755143
GESTIÓ DE CONFLICTES I SOLUCIÓ PACÍFICA DE CONFLICTES 12755140
LES RELACIONS ORIENT OCCIDENT 12755145
ORIENT MITJÀ: CONFLICTES I QÜESTIONS CLAU 12755141
PRÀCTIQUES EXTERNES 12755115
SOCIETAT CIVIL I BONA "GOVERNANCE" AL MÓN ÀRAB 12755142
TREBALL DE FI DE MÀSTER 12755301