CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2011-12 | 28/10/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Ciencias de la Enfermería (2006) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única AN
Obligatòries
BIOÈTICA I 185121101
BIOÈTICA II 185121102
ECONOMIA DE LA SALUT 185121104
GESTIÓ DE SERVEIS DE SALUT I SOCIOSANITARIS 185121105
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ I 185121106
PSICOLOGIA DE LA SALUT 185121109
SOCIETAT I SALUT 185121110
TEORIES I MODELS INFERMERS 185121111
Segon curs
Acta única AN
Obligatòries
CUIDATGE I NOVES DEMANDES DE SALUT 185121103
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ II 185121107
METODOLOGIA EDUCATIVA 185121108
TREBALL DE FI DE MÀSTER 185121112
Assignatures sense curs definit
Acta única AN
Optatives
ANGLÈS 185121206
CULTURA I CUIDAR 185121201
DILEMES ÈTICS EN LA PRÀCTICA D'INFERMERIA 185121207
GÈNERE I PRÀCTICA PROFESSIONAL 185121208
INFORMÀTICA APLICADA A LES CIÈNCIES DE LA INFERMERIA 185121209
INSTRUMENTS PER A LA RECERCA BIBLIOGRÀFICA EN CIÈNCIES DE LA SALUT 185121210
INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA 185121202
INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA I PROCESSOS DE CANVI 185121203
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA 185121221
PROCESSOS D'ADAPTACIÓ I DOL 185121214
PSICOLOGIA DE GRUPS 185121217
TÈCNIQUES D'ASSESSORAMENT I DE MEDIACIÓ 185121218
TREBALL DE FI DE MÀSTER 185121204