CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2013-14 | 27/07/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Ciencias de la Enfermería (2010) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única AN
Obligatòries
BIOÈTICA I 18605101
BIOÈTICA II 18605102
ECONOMIA DE LA SALUT 18605104
GESTIÓ DE SERVEIS DE SALUT I SOCIOSANITARIS 18605105
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ I 18605106
PSICOLOGIA DE LA SALUT 18605109
SOCIETAT I SALUT 18605110
TEORIES I MODELS INFERMERS 18605111
Segon curs
Acta única AN
Obligatòries
CUIDATGE I NOVES DEMANDES DE SALUT 18605103
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ II 18605107
METODOLOGIA EDUCATIVA 18605108
TREBALL DE FI DE MÀSTER 18605301
Assignatures sense curs definit
Acta única AN
Optatives
INSTRUMENTS PER A LA RECERCA BIBLIOGRÀFICA EN CIÈNCIES DE LA SALUT 18605210
INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA 18605202
INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA I PROCESSOS DE CANVI 18605203
PROCESSOS D'ADAPTACIÓ I DOL 18605214