CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2018-19 | 22/06/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Dirección de Empresas (2016) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única 1Q
Obligatòries
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA 16665101
ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING 16665103
ESTRATÈGIES FINANCERES 16665102
HABILITATS DIRECTIVES 16665104
INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA 16665105
SIMULACIÓ EMPRESARIAL 16665106
Acta única AN
TREBALL DE FI DE MÀSTER 16665301
Assignatures sense curs definit
Acta única 2Q
Optatives
COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS 16665202
DIRECCIÓ D'OPERACIONS I QUALITAT 16665203
EMPRENEDORIA I PLA D'EMPRESA 16665204
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 16665222
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 16665223
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III 16665224
INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN LA INCERTESA 16665213
LIDERATGE I GESTIÓ DEL TALENT 16665209
PRÀCTIQUES EXTERNES 16665501
PROCÉS DE CONSULTORIA 16665210
PROCÉS D'INVESTIGACIÓ 16665214
PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS 16665211
RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 16665212
TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I 16665216
TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA I 16665218
VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA 16665221