CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2016-17 | 25/01/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Dirección de Empresas (2012) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Convocatòria única AN sense addicional
TREBALL DE FI DE MÀSTER 16625301
Acta única 1Q
Obligatòries
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA 16625104
ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING 16625101
ESTRATÈGIES DEL FACTOR HUMÀ 16625102
ESTRATÈGIES FINANCERES 16625103
SIMULACIÓ EMPRESARIAL 16625106
Acta única 2Q
Obligatòries
DIRECCIÓ D'OPERACIONS, INNOVACIÓ I PROJECTES 16625105
Assignatures sense curs definit
Acta única 2Q
Optatives
COMPTABILITAT DE GESTIÓ I INDICADORS EMPRESARIALS 16625219
EMPRENEDORIA 16625201
HABILITATS DIRECTIVES 16625202
INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN INCERTESA 16625212
PROCÉS DE CONSULTORIA 16625203
PROCÉS D'INVESTIGACIÓ 16625214
PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS 16625218
RESPONSABILITAT SOCIAL I GOVERNANÇA 16625216
TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA I 16625210
VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA 16625215