CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2010-11 | 30/03/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Dirección Estratégica de la Empresa (2010) Continuar per seleccionar més assignatures

Primer curs
Acta única AN
Obligatòries
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA 16615101
ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING 16615103
ESTRATÈGIES DEL FACTOR HUMÀ 16615104
ESTRATÈGIES FINANCERES 16615102
FONAMENTS DE TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA 16615106
FONAMENTS DE TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA 16615107
PROCÉS D'INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA 16615105
TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL 16615108
TREBALL DE FI DE MÀSTER 16615301
TREBALL DE FI DE MÀSTER 16615302
Assignatures sense curs definit
Acta única AN
Optatives
ANÀLISI FINANCERA I VALORACIÓ D'EMPRESES 16615205
DIRECCIÓ D'OPERACIONS, INNOVACIÓ I PROJECTES 16615201
EMPRENEDORIA 16615204
ÈTICA I RESPONSABILITAT SOCIAL 16615202
GESTIÓ ESTRATÈGICA DE PIMES 16615210
INSTRUMENTS PER A LA DECISIÓ EN INCERTESA 16615213
INVESTIGACIÓ EN TÈCNIQUES QUALITATIVES DE RECERCA 16615211
INVESTIGACIÓ EN TÈCNIQUES QUANTITATIVES DE RECERCA 16615212
PROCÉS DE CONSULTORIA 16615203
PRODUCTES I INSTRUMENTS FINANCERS 16615206
VALORACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA 16615214