CONSULTA D'HORARIS
SELECCI? D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2012-13 | 25/01/2022
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Inteligencia Artificial (2006) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Acta nica AN
Obligatries
INTRODUCCI A LA RECERCA 175171112
Primer quadrimestre
Obligatries
ARQUITECTURES PARALLELES I 175171101
COMER ELECTRNIC 175171113
COMPILADORS I 175171105
DISSENY D'INTERFCIES GRFIQUES 175171102
ENGINYERIA DEL SOFTWARE I 175171103
INTELLIGNCIA ARTIFICIAL 175171106
SISTEMES INFORMTICS EN TEMPS REAL 175171109
XARXES DE COMPUTADORS I 175171104
Segon quadrimestre
Obligatries
ARQUITECTURES PARALLELES II 175171107
COMPILADORS II 175171111
ENGINYERIA DEL SOFTWARE II 175171108
XARXES DE COMPUTADORS II 175171110
Segon curs
Acta nica AN
Obligatries
TREBALL DE FI DE MSTER: TESI DE MSTER 175171114
Assignatures sense curs definit
Acta nica AN
Optatives
SEMINARI D'INTELLIGNCIA ARTIFICIAL 175171223
SOFT COMPUTING 175171216
Primer quadrimestre
Optatives
GESTI DEL CONEIXEMENT I MINERIA DE DADES 175171205
INTRODUCCI ALS SISTEMES MULTI-AGENT 175171202
ROBTICA INDUSTRIAL 175171206
SIMULACI I VISUALITZACI DE DADES 175171207
SISTEMES DISTRIBUTS 175171208
VISI ARTIFICIAL 175171201
Segon quadrimestre
Optatives
ROBTICA COOPERATIVA 175171203
SISTEMES D'AJUT A LA DECISI MULTICRITERI 175171204