CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2011-12 | 20/09/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Inteligencia Artificial (2006) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Acta nica AN
Obligatries
ARQUITECTURES PARALLELES I 175171101
ARQUITECTURES PARALLELES II 175171107
COMER ELECTRNIC 175171113
COMPILADORS I 175171105
COMPILADORS II 175171111
DISSENY D'INTERFCIES GRFIQUES 175171102
ENGINYERIA DEL SOFTWARE I 175171103
ENGINYERIA DEL SOFTWARE II 175171108
INTELLIGNCIA ARTIFICIAL 175171106
INTRODUCCI A LA RECERCA 175171112
SISTEMES INFORMTICS EN TEMPS REAL 175171109
XARXES DE COMPUTADORS I 175171104
XARXES DE COMPUTADORS II 175171110
Segon curs
Acta nica AN
Obligatries
TREBALL DE FI DE MSTER: TESI DE MSTER 175171114
Assignatures sense curs definit
Acta nica AN
Optatives
GESTI DEL CONEIXEMENT I MINERIA DE DADES 175171205
INTRODUCCI ALS SISTEMES MULTI-AGENT 175171202
ROBTICA COOPERATIVA 175171203
ROBTICA INDUSTRIAL 175171206
SEMINARI D'INTELLIGNCIA ARTIFICIAL 175171223
SIMULACI I VISUALITZACI DE DADES 175171207
SISTEMES D'AJUT A LA DECISI MULTICRITERI 175171204
SISTEMES DISTRIBUTS 175171208
SOFT COMPUTING 175171216
VISI ARTIFICIAL 175171201