CONSULTA D'HORARIS
SELECCI? D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2012-13 | 25/01/2022
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Intel??lig??ncia Artificial (2012) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Primer quadrimestre
Obligatries
INTRODUCCI ALS SISTEMES MULTI-AGENT 17635101
PLANIFICACI I RAONAMENT APROXIMAT 17635102
Segon curs
Acta nica AN
TREBALL DE FI DE MSTER 17635301
Assignatures sense curs definit
Acta nica AN
Optatives
LGIQUES PER A LA INTELLIGNCIA ARTIFICIAL 17635204
SEMINARI D'INTELLIGNCIA ARTIFICIAL 17635207
XARXES COMPLEXES 17635201
Primer quadrimestre
Optatives
REPRESENTACI I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT 17635202
VISI ARTIFICIAL AVANADA 17635205
Segon quadrimestre
Optatives
ROBTICA COOPERATIVA 17635206
SISTEMES D'AJUT A LA DECISI MULTICRITERI 17635203