CONSULTA D'HORARIS
SELECCI? D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2014-15 | 04/06/2023
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Ingenier??a Ambiental y Producci??n Sostenible (2011) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Convocatria nica AN sense addicional
Obligatries
PRCTIQUES EXTERNES 20675113
TREBALL DE FI DE MSTER 20675301
Acta nica AN
Obligatries
BIODIVERSITAT I ECOSISTEMES 20675103
EINES ANALTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL 20675106
EINES DE SOSTENIBILITAT 20675102
GESTI AMBIENTAL 20675101
GESTI I MINIMITZACI DE RESIDUS 20675107
MODELS DE TRANSPORT DE CONTAMINANTS 20675104
TRACTAMENTS AVANATS D'AIGES I LA SEVA GESTI 20675105
Assignatures sense curs definit
Acta nica AN
Optatives
GENERACI I GESTI DE L'ENERGIA 20675205
TCNIQUES AVANADES PER AL TRACTAMENT EFICIENT I REVALORITZACI DE RESIDUS 20675204
TCNIQUES ECOEFICIENTS PER AL DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES 20675203