CONSULTA D'HORARIS
SELECCI? D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2011-12 | 04/06/2023
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Investigaci??n en Ingenier??a Qu??mica y de Procesos (2011) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Acta nica AN
Obligatries
DISSENY D'EXPERIMENTS I ANLISI DE DADES 20665105
ELABORACI, PLANIFICACI I GESTI DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT 20665102
METODOLOGIA DE RECERCA EN EL LABORATORI 20665101
SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS 20665103
TCNIQUES DE COMUNICACI I DOCNCIA PER A ENGINYERS 20665104
TREBALL DE FI DE MSTER 20665301
Assignatures sense curs definit
Acta nica AN
Optatives
CATLISI I ENGINYERIA DE LA REACCI QUMICA 20665203
DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTE 20665202
EINES ANALTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL 20665213
EINES DE SOSTENIBILITAT 20665211
EINES PER AL DISSENY I PRODUCCI SOSTENIBLE D'ALIMENTS ESTRUCTURATS 20665215
EMPRENEDORIA 20665208
ENGINYERIA BIOQUMICA 20665201
GENERACI I GESTI DE L'ENERGIA 20665218
GESTI AMBIENTAL 20665210
LIDERATGE D'EQUIPS 20665209
MODELS DE TRANSPORT DE CONTAMINANTS 20665212
POLMERS 20665204
PROCESSOS DE SEPARACI AVANATS 20665206
SUPERFCIES I NANOESTRUCTURES 20665205
TCNIQUES AVANADES PER AL TRACTAMENT EFICIENT I REVALORITZACI DE RESIDUS 20665217
TCNIQUES ECOEFICIENTS PER AL DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES 20665216
TECNOLOGIA DE MEMBRANES 20665207
TECNOLOGIES EMERGENTS PER A LA SOSTENIBILITAT EN LA PRODUCCI D'ALIMENTS 20665214