CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2015-16 | 08/04/2020
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Ingeniería Ambiental y Producción Sostenible (2011) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Convocatria nica AN sense addicional
Obligatries
PRCTIQUES EXTERNES 20675113
TREBALL DE FI DE MSTER 20675301
Acta nica 1Q
Obligatries
BIODIVERSITAT I ECOSISTEMES 20675103
EINES ANALTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL 20675106
EINES DE SOSTENIBILITAT 20675102
GESTI AMBIENTAL 20675101
MODELS DE TRANSPORT DE CONTAMINANTS 20675104
Acta nica 2Q
Obligatries
GESTI I MINIMITZACI DE RESIDUS 20675107
TRACTAMENTS AVANATS D'AIGES I LA SEVA GESTI 20675105
Assignatures sense curs definit
Acta nica 2Q
Optatives
GENERACI I GESTI DE L'ENERGIA 20675205
TCNIQUES AVANADES PER AL TRACTAMENT EFICIENT I REVALORITZACI DE RESIDUS 20675204
TCNIQUES ECOEFICIENTS PER AL DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES 20675203