CONSULTA D'HORARIS
SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2009-10 | 17/05/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Ciències de la Infermeria (2006) Continuar per seleccionar crèdits lliures

Primer curs
Acta única AN
Obligatòries
BIOÈTICA I 185121101
BIOÈTICA II 185121102
ECONOMIA DE LA SALUT 185121104
GESTIÓ DE SERVEIS DE SALUT I SOCIOSANITARIS 185121105
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ I 185121106
PSICOLOGIA DE LA SALUT 185121109
SOCIETAT I SALUT 185121110
TEORIES I MODELS INFERMERS 185121111
Segon curs
Acta única AN
Obligatòries
CUIDATGE I NOVES DEMANDES DE SALUT 185121103
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ II 185121107
METODOLOGIA EDUCATIVA 185121108
TREBALL DE FI DE MÀSTER 185121112
Assignatures sense curs definit
Segon quadrimestre
Optatives
ANGLÈS 185121206
GÈNERE I PRÀCTICA PROFESSIONAL 185121208
Acta única AN
Optatives
ALIMENTACIÓ I VIDA SANA 185121253
ANGLÈS TÈCNIC 185121254
CULTURA I CUIDAR 185121201
DEMOGRAFIA I SALUT 185121240
DILEMES ÈTICS EN LA PRÀCTICA D'INFERMERIA 185121207
GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROCESSOS EN EL SISTEMA SANITARI 185121224
INFORMÀTICA APLICADA A LES CIÈNCIES DE LA INFERMERIA 185121209
INSTRUMENTS PER A LA RECERCA BIBLIOGRÀFICA EN CIÈNCIES DE LA SALUT 185121210
INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN CRISI 185121248
INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA 185121202
INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA I PROCESSOS DE CANVI 185121203
INVESTIGACIÓ EN PSICOLOGIA DE LA SALUT OCUPACIONAL 185121211
NORMALITZACIÓ DE LA PRÀCTICA DE LA INFERMERIA 185121262
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA 185121221
PRÀCTICUM EN INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA I 185121276
PROCESSOS D'ADAPTACIÓ I DOL 185121214
PROMOCIÓ I EDUCACIÓ PER A LA SALUT 185121223
PSICOLOGIA DE GRUPS 185121217
QUALITAT ASSISTENCIAL I AVALUACIÓ DE RESULTATS 185121238
QUALITAT DE VIDA EN LES PERSONES GRANS 185121239
RECURSOS PER A LA INVESTIGACIÓ 185121281
SALUT AMBIENTAL I PROMOCIÓ DE LA SALUT 185121299
SISTEMES D'INFORMACIÓ APLICATS A CIÈNCIES DE LA SALUT 185121283
TÈCNIQUES D'ASSESSORAMENT I DE MEDIACIÓ 185121218
TECNOLOGIA EDUCACIONAL 185121222
TREBALL DE FI DE MÀSTER 185121204