CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2018-19 | 27/10/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Enginyeria i Tecnologia dels Sistemes Electr��nics (2014) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Acta nica 1Q
Obligatries
CONTROL DIGITAL 17675105
DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRNICS I NANOELECTRNICS 17675102
PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS 17675101
SISTEMES DIGITALS AVANATS 17675103
Acta nica 2Q
Obligatries
INNOVACI I ENGINYERIA 17675106
TREBALL DE FI DE MSTER 17675301
Assignatures sense curs definit
Acta nica 1Q
Optatives
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI EMBEDDED PER A AUTOMBILS 17675213
MODELATGE I CONTROL DE MQUINES ELCTRIQUES 17675201
Acta nica 2Q
Optatives
MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS 17675210