CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2018-19 | 20/09/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Enginyeria Industrial (2013) Continuar per seleccionar ms assignatures

Primer curs
Acta nica 1Q
Obligatries
GESTI EMPRESARIAL 17655101
Acta nica 2Q
Obligatries
DISSENY I ASSAIG DE MQUINES 17655112
ESTRUCTURES 17655105
GESTI I EXPLOTACI DE FONTS D'ENERGIA 17655115
INSTALLACIONS ELCTRIQUES I DE COMUNICACIONS 17655107
INSTALLACIONS TRMIQUES I HIDRULIQUES 17655114
PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS 17655104
SISTEMES ELCTRICS D'ENERGIA 17655110
TRANSPORT I MANUTENCI INDUSTRIAL 17655109
Segon curs
Acta nica 1Q
Obligatries
ANLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUMICS 17655113
INSTALLACIONS INDUSTRIALS 17655108
QUALITAT EN LA INDSTRIA 17655106
SISTEMES DE PRODUCCI AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS 17655117
SISTEMES ELECTRNICS I INSTRUMENTACI INDUSTRIAL 17655116
SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACI 17655111
Acta nica 2Q
Obligatries
GESTI DE PROCESSOS INDUSTRIALS 17655102
GESTI DE PROJECTES INDUSTRIALS 17655103
INNOVACI EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS 17655118
TREBALL DE FI DE MSTER 17655301
Assignatures sense curs definit
Convocatria nica 1Q sense addicional
Optatives
LABORATORI D'ELECTROTCNIA 17655209
LABORATORI D'OPERACIONS UNITRIES 17655208
Acta nica 1Q
Optatives
CINTICA I REACTORS 17655206
CIRCUITS ELCTRICS 17655211
FENMENS DE TRANSPORT AVANATS 17655218
FONAMENTS D'AUTOMATISMES 17655212
FONAMENTS D'ENGINYERIA QUMICA 17655205
INSTALLACIONS ELCTRIQUES EN EDIFICIS 17655210
MATERIALS I NANOESTRUCTURES 17655220
MECNICA DE FLUIDS I TRANSPORT DE CALOR 17655201
MECNICA DE MQUINES 17655203
MECNICA ESTRUCTURAL 17655204
MODELAT DE SLID I NORMALITZACI 17655202
OPERACIONS UNITRIES BSIQUES 17655207
TERMODINMICA AVANADA I SIMULACI MOLECULAR 17655222
Acta nica 2Q
Optatives
BIOMATERIALS 17655217
ENGINYERIA DE REACTORS 17655219
PRCTIQUES EXTERNES I 17655501
PRCTIQUES EXTERNES II 17655502
PROCESSOS DE SEPARACI AVANATS 17655221