CONSULTA D'HORARIS
SELECCI? D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2011-12 | 25/03/2023
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Nanoci??ncia i Nanotecnologia (2006) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Acta nica AN
Obligatries
BIOQUMICA A LA NANOESCALA 205151104
NANOBIOTECNOLOGIA 205151105
NANOTECNOLOGIA 205151101
QUMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR 205151103
Optatives
Segon curs
Acta nica AN
Obligatries
NANOFABRICACI I NANOPROCESSAT 205151106
TREBALL DE FI DE MSTER 205151110
Optatives
Assignatures sense curs definit
Acta nica AN
Optatives
BIOFSICA 205151224
BIOINFORMTICA 205151214
INTRODUCCI A LES TCNIQUES DE CARACTERITZACI 205151207
NANOSENSORS 205151212
ORIENTACI PROFESSIONAL I CIUTADANIA 205151255
PROCESSOS DE LA SALA BLANCA 205151206
Optatives
NANOMATERIALS EN CATLISI 205151250