CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2019-20 | 27/07/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Sistemes i Tecnologies de Conversi�� d'Energia (2019) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Anual
TREBALL DE FI DE MSTER 20755301
Convocatries JU - S
Obligatries
ELABORACI, PLANIFICACI I GESTI DE PROJECTES DE R+D+I 20755101
LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSI ENERGTICA 20755108
POLIGENERACI D'ENERGIA I INTEGRACI ENERGTICA 20755106
TECNOLOGIES DE CONVERSI D'ENERGIA TRMICA 20755107
Acta nica 1Q
Obligatries
CARACTERITZACI I MODELITZACI DE LA DEMANDA ENERGTICA EN EDIFICIS 20755102
DETERMINACI DE PROPIETATS TERMODINMIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS 20755103
ENGINYERIA TERMODINMICA AVANADA 20755104
TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES 20755105
Assignatures sense curs definit
Convocatries JU - S
Optatives
MODELITZACI I SIMULACI DINMICA DE SISTEMES DE CONVERSI D'ENERGIA 20755202
MODELITZACI I SIMULACI TERMODINMICA DE PROCESSOS I SISTEMES 20755203
Acta nica 1Q
Optatives
CLIMATITZACI I ESTALVI ENERGTIC EN EDIFICIS 20755201