CONSULTA D'HORARIS
SELECCI? D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2011-12 | 25/03/2023
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Enginyeria Ambiental i Producci?? Sostenible (2011) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Acta nica AN
Obligatries
BIODIVERSITAT I ECOSISTEMES 20675103
EINES ANALTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL 20675106
EINES DE SOSTENIBILITAT 20675102
GESTI AMBIENTAL 20675101
GESTI I MINIMITZACI DE RESIDUS 20675107
MODELS DE TRANSPORT DE CONTAMINANTS 20675104
PRCTIQUES EXTERNES 20675113
TRACTAMENTS AVANATS D'AIGES I LA SEVA GESTI 20675105
TREBALL DE FI DE MSTER 20675301
Assignatures sense curs definit
Acta nica AN
Optatives
EINES PER AL DISSENY I PRODUCCI SOSTENIBLE D'ALIMENTS ESTRUCTURATS 20675202
GENERACI I GESTI DE L'ENERGIA 20675205
TCNIQUES AVANADES PER AL TRACTAMENT EFICIENT I REVALORITZACI DE RESIDUS 20675204
TCNIQUES ECOEFICIENTS PER AL DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES 20675203
TECNOLOGIES EMERGENTS PER A LA SOSTENIBILITAT EN LA PRODUCCI D'ALIMENTS 20675201