CONSULTA D'HORARIS
SELECCI D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2011-12 | 20/09/2021
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Tecnologies de Climatitzaci�� i Efici��ncia Energ��tica en Edificis (2010) Continuar per seleccionar ms assignatures

Primer curs
Acta nica AN
TREBALL DE FI DE MSTER 20655301
Assignatures sense curs definit
Acta nica AN
Optatives
CLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACI SOLAR 20655210
CLCUL I DISSENY DE SITEMES DE CLIMATITZACI 20655205
CERTIFICACI ENERGTICA D'EDIFICIS 20655222
EFICINCIA ENERGTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS 20655223
FONAMENTS DE REFRIGERACI PER ABSORCI 20655211
INTRODUCCI A LA CLIMATITZACI 20655203
NECESSITATS ENERGTIQUES I SIMULACI D'INSTAL.LACIONS D'EDIFICIS 20655214
SIMULACI ENERGTICA D'EDIFICIS AMB "ENERGY PLUS " 20655217
SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCI DE FRED I CALOR EN EDIFICIS 20655215
SISTEMES DE CLIMATITZACI I ESTALVI ENERGTIC 20655207
TECNOLOGIES DE PRODUCCI DE FRED I CALOR 20655204