CONSULTA D'HORARIS
SELECCI? D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2011-12 | 25/03/2023
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Nanoci??ncia i Nanotecnologia (2010) Continuar per seleccionar ms assignatures

Primer curs
Acta nica AN
TREBALL DE FI DE MSTER 20635301
Assignatures sense curs definit
Acta nica AN
Optatives
BIOFSICA 20635224
BIOINFORMTICA 20635214
BIOQUMICA A LA NANOESCALA 20635259
CARACTERITZACI DE MATERIALS I SUPERFCIES 20635251
CINCIA DELS MATERIALS 20635234
EINES AVANADES DE MICROSCPIA ELECTRNICA 20635211
GENTICA MOLECULAR I ENGINYERIA GENTICA 20635245
INTRODUCCI A LES TCNIQUES DE CARACTERITZACI 20635207
MODELITZACI I SIMULACI 20635220
NANOBIOTECNOLOGIA 20635260
NANOFABRICACI I NANOPROCESSAT 20635261
NANOMATERIALS EN CATLISI 20635250
NANOSENSORS 20635212
NANOTECNOLOGIA 20635256
PROCESSOS EN SALA BLANCA 20635206
QUMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR 20635258
SISTEMES DE DIAGNSI MDICA A LA NANOESCALA 20635225