CONSULTA D'HORARIS
SELECCI? D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2019-20 | 25/01/2022
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Prevenci?? de Riscos Laborals (2009) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Anual
TREBALL DE FI DE MSTER 20605112
Convocatria nica AN sense addicional
PRCTIQUES EXTERNES 20605401
Convocatries JU - S
Obligatries
ESPECIALITZACI EN ERGONOMIA 20605108
ESPECIALITZACI EN HIGIENE INDUSTRIAL 20605107
ESPECIALITZACI EN PSICOSOCIOLOGIA 20605109
ESPECIALITZACI EN SEGURETAT EN EL TREBALL 20605106
Acta nica 1Q
Obligatries
DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 20605101
GESTI, FORMACI I INFORMACI APLICADES A LA PREVENCI 20605105
HIGIENE INDUSTRIAL 20605103
MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCI 20605104
SEGURETAT EN EL TREBALL 20605102