CONSULTA D'HORARIS
SELECCI? D'ASSIGNATURES
Usuari gen�ric | 2012-13 | 04/06/2023
Ets a: Assignatures
Selecciona les assignatures que t'interessin del pla: Prevenci?? de Riscos Laborals (2009) Continuar per seleccionar crdits lliures

Primer curs
Acta nica AN
Obligatries
DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 20605101
ESPECIALITZACI EN ERGONOMIA 20605108
ESPECIALITZACI EN HIGIENE INDUSTRIAL 20605107
ESPECIALITZACI EN PSICOSOCIOLOGIA 20605109
ESPECIALITZACI EN SEGURETAT EN EL TREBALL 20605106
GESTI, FORMACI I INFORMACI APLICADES A LA PREVENCI 20605105
HIGIENE INDUSTRIAL 20605103
MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES A LA PREVENCI 20605104
ORIENTACI PROFESSIONAL I CIUTADANIA 20605110
PRCTIQUES EXTERNES 20605111
SEGURETAT EN EL TREBALL 20605102
TREBALL DE FI DE MSTER 20605112